Definities en indelingen

Bronhouders

CBS
Bevolking: 1995-2015
Particuliere huishoudens: 2000-2014
Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen: 2005-2010 (raming 2010)
www.cbs.nl

BAG- en WOZ-registraties gemeenten
Woningvoorraad 2015

Etil Progneff 2015
Bevolkingsprognose: 2016 t/m 2050
Prognose particuliere huishoudens: 2015 t/m 2050
Prognose woningbehoefte 2016 t/m 2050
Buurtprognose: 2014 t/m 2030
www.etil.nl