Definities en indelingen

Definities

Bevolking

De geregistreerde bevolking in een gebied per 1 januari. Deze registraties worden ontleend aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Definitie: CBS

Huishoudens

Het betreft particuliere huishoudens, dat wil zeggen: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Niet meegenomen zijn de institutionele huishoudens (zoals verpleeg- verzorgings- en kindertehuizen).

Definitie: CBS, bewerking Etil

Referentiepersoon van het huishouden

Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd) eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen:

• als er een paar is binnen het huishouden: de man;

• als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar;

• in een eenouderhuishouden: de ouder;

• in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of

• als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.

Definitie CBS: bewerking Etil

Woningbehoefte

Totaal aantal woningen op 1 januari. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. De woningvoorraad is gebaseerd op de gegevens uit de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en de WOZ-registratie.

Definitie: CBS, bewerking Etil

Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen

Het besteedbaar inkomen is de som van het primaire inkomen (loon, winst en vermogensinkomsten) en het overdrachtsinkomen (uitkeringen en toeslagen) verminderd met belastingen en premies. Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen is een rekenkundig gemiddelde van het besteedbaar inkomen van alle huishoudens in een regio en/of leeftijdsgroep.

De inkomensgegevens zijn door het CBS verzameld in het Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO). De inkomensgegevens op deze website hebben betrekking op alle huishoudens exclusief die van studenten.

Definitie: CBS, bewerking Etil