Progneff

Wat is Progneff?

Progneff is de overkoepelende term voor Etil’s bevolkingsprognoses en effectenramingen. Deze prognoses geven inzichten in de toekomstige bevolkingsontwikkeling (krimp) en de daaraan verbonden sociaal-economische effecten op provinciaal, regionaal, gemeentelijk en kern-, wijk- of buurtniveau. Progneff is beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland. Op deze website worden slechts de prognoseresultaten voor de provincie Limburg gepresenteerd.

Wilt u meer weten?
Notitie Progneff 2017
Notitie Progneff 2016
Rapportage Progneff 2015
Notitie Progneff 2014
Notitie Progneff 2013
Toelichting op de wijkprognoses van Progneff 2012
Notitie Progneff 2012
Download hier een informatieve flyer over Progneff