Definities en indelingen

Regio indeling - Selecteer uw criteria

De prognoses op deze site zijn op meerdere ruimtelijke schaalniveau's beschikbaar, te weten:

  • Provincie Limburg
  • COROP-gebieden
  • Woonregio's
  • Gemeenten
  • Wijken (alleen 2012)
  • Buurten (alleen 2014)

Middels het selectiemenu rechts kunt de indelingen van deze geografische gebieden opvragen. Zo kunt u zien uit welke regio's en gemeenten de COROP-gebieden opgebouwd zijn, en welke wijk- en buurtindeling per gemeente gehanteerd wordt. Binnen Progneff wordt uitgegaan van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2014.

De regio-indeling is ook in de volgende kaarten te zien:

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

             COROP-gebieden                   Woonregio's
                           Gemeenten
COROP's Regio's

Gemeenten Limburg 2012

Kies uw gebied
Selectie
Geselecteerde regio:
Geen keuze gemaakt
47 documenten beschikbaar