Progneff

Prognoses en effecten 2017

Op deze website vindt u de jongste demografische prognose voor Limburg, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg. Deze prognose is in oktober 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en dient als actueel uitgangspunt voor beleid in Limburg.

De prognose geeft een doorkijk van de ontwikkeling van de bevolking, de particuliere huishoudens en de woningvoorraad(behoefte) tot 2050. 

De uitkomsten van Progneff 2017 zijn per regio en gemeente beschikbaar via het menu Tabellenset. Sinds 2015 is ook de database beschikbaar gesteld waarin gebruikers zelf hun regio kunnen samenstellen door verschillende gemeenten te combineren tot een nieuw gebied. Deze database is ook beschikbaarvia het menu Tabellenset.

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe prognose zijn weergegeven in een rapportage die via onderstaande link is te raadplegen:

Klik op deze link voor het rapport van Progneff 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de heer J. Meuwissen.

E,til
Alexander Battalaan 51, 6221 CB Maastricht
Postbus 1016, 6201 BA Maastricht
T 043-350 6280
W www.etil.nl


Op deze website zijn ook nog steeds de resultaten van Progneff 2012, Progneff 2013, Progneff 2014 en Progneff 2015 en Progneff 2016 beschikbaar, zodat een vergelijking met de voorgaande prognoses mogelijk is.

Progneff 2012

In Progneff 2012 maakten de thema’s bevolking, particuliere huishoudens, woningbehoefte en gemiddeld besteedbaar huishoudinkomens deel uit van de onderzoeksopdracht van de Provincie Limburg. Tevens is een verdieping van de gemeentelijke prognose naar wijkniveau gemaakt. De belangrijkste uitkomsten van Progneff 2012 zijn beschreven in de begeleidende notitie 2012. De gehanteerde methodiek en de wijze van gegevensverwerking voor het opstellen van de wijkprognoses staan beschreven in de toelichting op de wijkprognoses 2012.

Progneff 2013

In Progneff 2013 maakten de thema’s bevolking, particuliere huishoudens en woningbehoefte deel uit van de onderzoeksopdracht van de Provincie Limburg. De belangrijkste uitkomsten van Progneff 2013 zijn beschreven in de begeleidende notitie 2013. In 2013 is geen binnengemeentelijke prognose opgesteld.

Progneff 2014

In Progneff 2014 maakten de thema’s bevolking, particuliere huishoudens en woningbehoefte deel uit van de onderzoeksopdracht van de Provincie Limburg. De belangrijkste uitkomsten van Progneff 2014 zijn beschreven in de begeleidende notitie 2014. Tevens is een verdieping van de gemeentelijke prognose naar buurtniveau gemaakt.

Progneff 2015

In Progneff 2015 maakten de thema’s bevolking, particuliere huishoudens en woningbehoefte deel uit van de onderzoeksopdracht van de Provincie Limburg. De belangrijkste uitkomsten van Progneff 2015 zijn beschreven in de begeleidende notitie 2015. In 2015 is geen binnengemeentelijke prognose opgesteld.

Progneff 2016

In Progneff 2016 maakten de thema’s bevolking, particuliere huishoudens en woningbehoefte deel uit van de onderzoeksopdracht van de Provincie Limburg. De belangrijkste uitkomsten van Progneff 2016 zijn beschreven in de begeleidende notitie 2016. Tevens is een verdieping van de gemeentelijke prognose naar buurtniveau gemaakt.